Eeva Santala

Nuorisopsykoterapeutti, puheterapeutti ja perheterapeutti

Psykoterapia ja puheterapia

Olen päätoimisena yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva nuorisopsykoterapeutti, puheterapeutti ja perheterapeutti. Tarjoan terapiapalveluja pääkaupunkiseudulla. Minulla on pitkä työkokemus terapiatyöstä lasten, nuorten ja heidän perheittensä kanssa. Yksilöpsykoterapeuttina olen suuntautunut nuorten kanssa työskentelyyn. Puheterapeuttina olen erikoistunut puheen, kielenkehityksen ja äänentuoton sekä kommunikaation, vuorovaikutuksen ja tunne-elämän ongelmiin lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi minulla on kokemusta perheiden kanssa työskentelystä, ohjauksesta ja tukemisesta. Annan terapiaa suomen kielellä. Puheterapiassa käytän myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja.
 
Puheterapeuttina teen päiväkoti-, koulu- ja kotikäyntejä. Psykoterapeuttina vastaanottoni on Malmin terapian tiloissa Turkhaudantie 5, 4krs. Malmin terapia sijaitsee Malmin juna-aseman ja bussiterminaalin välittömässä läheisyydessä. 
 
Mahdollisia vapaita terapiapaikkoja voi kysellä.

Sopimukset eri toimijoiden kanssa

Psykoterapia

Kelan palveluntuottajan pätevyys kuntoutuspsykoterapiassa, yksilöpsykoterapia, perheterapia ja vanhempien ohjaus

Puheterapia

Kelan kanssa sopimus Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiapalveluista.